Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Budowa ścieżek rowerowych w Euroregionie Tatry

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej ogłosiło w kwietniu 2015 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów, których celem było wsparcie rozwoju regionalnego podmiotów zaangażowanych we współpracę terytorialną. W ramach tego właśnie konkursu Združenie Euroregion Tatry w Kieżmarku uzyskało dotację na projekt pt. „Budowa ścieżek rowerowych w Euroregionie Tatry“. Partnerami projektu były: Związek Euroregion „Tatry“, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, Samorządowy Kraj Preszowski, miasta Kieżmark, Poprad, Liptowski Mikulasz oraz gmina Dlhá nad Oravou.

Celem projektu było opracowanie dokumentacji projektowych na obszarach katastralnych Kieżmarku, Popradu, Liptowskiego Mikulasza oraz Dlha nad Oravou niezbędnych do budowy ścieżek rowerowych. W przyszłości ta dokumentacja będzie służyć do kontynuowania realizacji strategicznego projektu Euroregionu „Tatry“, jakim jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr“. Obejmuje on budowę ponad 250 km nieprzerwanej, bezpiecznej i przyjaznej dla użytkowników pętli z trasami rowerowymi, narciarskimi, turystycznymi i edukacyjnymi. Zakłada ona łączenie regionów (Spisz, Podhale, Orawa i Liptów), poprawienie dostępności do unikatowych miejsc i walorów kulturowych, przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych po obu stronach granicy.

Już w poprzednich latach w ramach licznych projektów realizowanych za pośrednictwem Euroregionu „Tatry“ i jego członków zostały opracowane studia oraz dokumentacja projektowa do realizacji procesu budowy odcinków ścieżek rowerowych. W ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 powstał I etap Szlaku wokół Tatr – wybudowano 93 km ścieżek rowerowych znajdujących się na głównej trasie Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr oraz trasy dodatkowe łączące się z trasą główną. Te już istniejące ścieżki rowerowe cieszą się dużą popularnością wśród rowerzystów i sa wykorzystywane przez mieszkańców i turystów do aktywności fizycznej. Przyczyniło się to do ożywienia ruchu turystycznego na tym obszarze.

Realizacja projektu Združenia Euroregion Tatry pt. „Budowa ścieżek rowerowych w Euroregionie Tatry“ rozpoczęła sie w listopadzie 2015 roku. We wrześniu prowadzone były końcowe działania projektu, których rezultaty będą w przyszłości wykorzystane do projektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, aby stopniowo łączyć poszczególne odcinki Szlaku wokół Tatr po słowackiej i polskiej stronie Euroregionu „Tatry“.

W ramach tego projektu opracowano dokumentację techniczną dla kolejnych odcinków Szlaku wokół Tatr u następujących partnerów:

  • w mieście Kieżmark planuje się budowę dwukierunkowej scieżki pieszo-rowerowej wokół historycznego centrum miasta. Inwestycja obejmuje roboty remontowe i prace budowlane na lokalnych drogach, w tym oznakowanie pionowe i poziome w celu stworzenia warunków technicznych do bezkolizyjnego przejazdu rowerzystów przez historyczne centrum miasta i okolice. Planowana ścieżka rowerowa połączy już istniejący odcinek Kieżmark – Huncovce oraz Kieżmark – Spiska Bela, który powstanie w ramach II etapu Szlaku wokół Tatr w Programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020,
  • w mieście Poprad planowana jest budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Poprad na jej lewym, a następnie prawym brzegu po koronie wału rzecznego. Ten odcinek ścieżki rowerowej będzie się łączył z odcinkiem od Huncovec do Wielkiej Łomnicy, na który została opracowana dokumentacja konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę w ramach projektu, którym wnioskodawcą było Združenie Euroregion Tatry w 2014 roku,
  • Miasto Liptowski Mikulasz ma w planach wybudowanie dwukierunkowej ścieżki rowerowej z pasem dla pieszych na prawym brzegu rzeki Wag od ujścia potoku Smrečianka aż do mostu nad Wagiem do gminy Závažná Poruba. Planowana ścieżka będzie łaczyć się z już istniejącym odcinkiem I etapu Szlaku wokół Tatr o długości 3,2 km, który powstał  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SL 2007-2013,
  • w gminie Dlhá nad Oravou planuje się wybudowanie dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej na trzech odcnikach, aby zapewnić techniczne warunki do bezkolizyjnego podróżowania na rowerze i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu rowerowego.

Całkowita wartość projektu wynosi: 47.173,70 €,  w tym współfinansowanie z budżetu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego w wysokości 40.000,00 € oraz wkład własny 7.173,70 €.

 

                                                                   Ing. Radoslava Krafčíková
p.o. dyrektora biura Združenia Euroregión Tatry Unnamed                  

„Projekt współfinansowany z budżetu
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej“

                     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego