Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Analiza potencjału rozwojowego EUWT TATRY

Jednym z efektów projektu pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018” jest opracowana Analiza potencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+.

Przygotowana przez Panią Annę Sowińską analiza podsumowuje dotychczasowy etap działalności EUWT TATRY, omawia potencjał rozwojowy oraz wskazuje kierunki dalszych działań EUWT TATRY w kontekście przygotowań do nowej perspektywy 2021-2027 i projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności. Opracowana analiza stanowić będzie platformę rozwoju dalszej działalności Ugrupowania oraz uzyskania maksymalnego efektu w intensyfikowaniu polsko-słowackiej współpracy.

 

Wyniki opracowanej analizy zaprezentowane zostaną w trakcie międzynarodowej konferencji pn. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej”, która odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.

Analiza   pdf

 


0001-3a

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie
„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego