Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

03.12.2013 - Komitet Regionów i SERG wzywają do zapewnienia większego udziału regionów przygranicznych i EUWT w programach operacyjnych

Komitet Regionów i SERG wzywają do zapewnienia większego udziału regionów przygranicznych i EUWT w programach operacyjnych
W dniu 19 listopada 2013 r. Komitet Regionów oraz Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG) wspólnie zorganizowały seminarium dotyczące udziału regionów przygranicznych w realizacji umów partnerstwa i programów operacyjnych. Seminarium koncentrowało się także na szczególnej sytuacji Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT), które powinny odgrywać bardziej aktywną rolę w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Wnioski z seminarium zostały...
więcej

21.11.2013 - Parlament Europejski przyjął pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020

Parlament Europejski przyjął pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności na lata 2014-2020
W dniach 19 i 20 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzje w dwóch najważniejszych kwestiach dla nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Najpierw 19 listopada Parlament zatwierdził Wieloletnie Ramy Finansowe UE. Polska jest największym beneficjentem tego budżetu, z którego otrzyma blisko 108,5 mld euro,w tym ponad 82,5 mld w ramach polityki spójności, która w tym budżecie zajmuje zdecydowanie najważniejsze miejsce. Przeznaczono na nią 325 mld euro,...
więcej

04.10.2013 - Spotkanie przedstawicieli euroregionów z wiceministrem Adamem Zdziebło

Spotkanie przedstawicieli euroregionów z wiceministrem Adamem Zdziebło
W dniu 2 października 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich euroregionów z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adamem Zdziebło. Dotyczyło ono wdrażania Funduszy Małych Projektów (FMP) w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki. Jak poinformował wiceminister, na współpracę terytorialną w przyszłej...
więcej

11.06.2013 - Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego EUWT

Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego EUWT
Na trójstronnym posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r. w ramach negocjacji międzyinstytucjonalnych Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W spotkaniu tym jako obserwatorzy uczestniczyli także przedstawicele Komitetu Regionów. Zaproponowany przez Komisję Europejską dnia 6 października 2011 r. projekt zmiany rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie, uproszczenie i...
więcej

21.05.2013 - Konferencja pt. "Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020"

 Konferencja pt. "Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020"
W dniu 15 maja 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja pt. „Współpraca transgraniczna w nowej perspektywie 2014-2020”, która została zorganizowana przez nowo powstałą Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Przewodniczący polskich części komisji międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej pan Piotr...
więcej

20.12.2012 - Spotkanie przedstawicieli euroregionów z minister rozwoju regionalnego

Spotkanie przedstawicieli euroregionów z minister rozwoju regionalnego
W dniu 19 grudnia 2012 r. w Warszawie przedstawiciele polskich euroregionów spotkali się z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz Sekretarzem Stanu Adamem Zdziebło. Spotkanie dotyczyło roli euroregionów w programach transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020. Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak.   Podczas spotkania podsumowano stan wdrażania...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego