Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

16.04.2015 - Prezentacja na temat Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Prezentacja na temat Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbył się XXI Kongres Związku Euroregion "Tatry". W trakcie spotkania została zaprezentowana informacja na temat roli Euroregionu „Tatry” w realizacji funduszu małych projektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim będa wdrażane w ramach trzech projektów parasolowych zarządzanych przez Euroregion Beskidy,...
więcej

17.02.2015 - Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską
Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Jest to pierwszy program współpracy transgranicznej planowany do realizacji na polskich granicach w latach 2014-2020, który uzyskał aprobatę Brukseli. Na realizację przedsięwzięć zostanie przeznaczone prawie 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie ochrony i promocji...
więcej

16.02.2015 - Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa
Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki...
więcej

22.12.2014 - Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską
Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020. Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Budżet programu ze środków...
więcej

27.10.2014 - Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2014-2020 – materiały pokonferencyjne

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna 2014-2020 – materiały pokonferencyjne
Na portalu Funduszy Europejskich www.ewt.gov.pl opublikowano materiały ze spotkania informacyjnego na temat programów Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego i INTERREG EUROPA, które odbyło się w dniu 8 października 2014 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  Podczas spotkania ofertę dla beneficjentów prezentowali przedstawiciele Wspólnych Sekretariatów programów Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa i INTERREG EUROPA. Podsumowanie udziału polskich...
więcej

24.09.2014 - Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 złożony do Komisji Europejskiej

Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 złożony do Komisji Europejskiej
W dniu 22 września 2014 r. projekt Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 został złożony do Komisji Europejskiej wraz z dwoma innymi programami w udziałem Polski - Programem Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia i Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.  W ciągu 3 miesięcy Komisja Europejska powinna ocenić zgodność Programów z prawem Unii Europejskiej, w szczególności z przepisami dotyczącymi Europejskiego...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego