Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

26.01.2016 - Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
26 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Kwalifikowalne będą wyłącznie...
więcej

05.01.2016 - Podręcznik beneficjenta Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Podręcznik beneficjenta Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Informujemy, iż na stronie internetowej www.plsk.eu w zakładce Zapoznaj się z dokumentami opublikowany został Podręcznik Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wraz z załącznikami.   Dokument dostępny jest również poniżej:   PODRĘCZNIK BENEFICJENTA (aktualizacja z dnia 22.01.2016 r.) Zał. 1 - Kwalifikowalni wnioskodawcy Zał. 2 - Umowa partnerska Zał. 3 - Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych Zał. 4 - Podręcznik...
więcej

28.12.2015 - Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020

Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju przedstawia publikację „Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020”, stanowiącą zbiorcze kompendium wiedzy na temat pakietu rozporządzeń odnoszących się do polityki spójności. Opracowanie ma charakter pomocniczy i zostało przygotowane w celu ułatwienia analizowania przepisów rozporządzeń, jednakże nie pełni ono roli wytycznych ani nie prezentuje oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju w kwestii...
więcej

14.12.2015 - Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020
10 grudnia 2015 r. w Bielsku-Białej odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego (KM) Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, podczas którego podjęto decyzje i zatwierdzono dokumenty niezbędne do uruchomienia naborów.
więcej

10.12.2015 - Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK
Informujemy, że  Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja na 2016 rok. Dokument obowiązuje od 2 grudnia 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z: ulotką prezentującą podstawowe informacje o Programie: wersja polska i wersja słowacka, dokumentem programowym: wersja polska i wersja słowacka. Aktualne informacje o Programie dostępne są na stronie WST: www.plsk.eu oraz na stronie...
więcej

03.12.2015 - Aktualizacja Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Aktualizacja Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Informujemy, że decyzją Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2014-2020 zatwierdzone zostały zmiany w dokumencie programowym.
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego