Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

02.05.2016 - Konkurs wideo "Pogranicze ma talent!"

Konkurs wideo "Pogranicze ma talent!"
Wspólny Sekretariat Techniczny programu Interreg Polska-Słowacja zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą filmową opowieść promującą polsko-słowackie pogranicze, polsko-słowacką współpracę i  partnerstwo.
więcej

02.05.2016 - O szlaku wokól Tatr w Kurierze Transgranicznym

O szlaku wokól Tatr w Kurierze Transgranicznym
Zapraszamy do lektury kwietniowego numeru "Kuriera transgranicznego" - newslettera Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wydawanego przez Wspólny Sekretariat Techniczny.
więcej

25.04.2016 - Nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Wspólny Sekretariat Techniczny ogosił nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Interreg V-A  Polska – Słowacja  2014-2020.
więcej

06.04.2016 - Specyficzne warunki obowiązujące dla I naborów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Specyficzne warunki obowiązujące dla I naborów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 obradujący w dniach 31 marca 2016-1 kwietnia 2016 w Żylinie zatwierdzi specyficzne warunki obowiązujące dla naborów w ramach osi priorytetowych: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.
więcej

05.04.2016 - Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniach 31 marca-1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja.W trakcie posiedzenia  zatwierdzono koncepcję projektu flagowego dotyczącą budowy II etapu Szlaku wokól Tatr.
więcej

23.03.2016 - Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców dla II osi priorytetowej

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców dla II osi priorytetowej
W związku z trwającym naborem dla drugiej osi priorytetowej programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Wspólny Sekretariat Techniczny organizuje szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców.
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego