Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

28.09.2023 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap 4 – podsumowanie konsultacji społecznych projektu

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap 4 – podsumowanie konsultacji społecznych projektu
Przedstwiamy podsumowanie procesu konsultacji społecznych dotyczących realizacji 4. etapu budowy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach przygotowywanego polsko-słowackiego projektu z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Konsultacje trwały od dnia 07.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r. Przeprowadzono również dodatkowe działania w zakresie partycypacji społecznej i zrealizowano wywiady ankietowe z polskimi i słowackimi instytucjami i...
więcej

07.09.2023 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap 4 – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap 4 – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych dotyczących realizacji 4. etapu budowy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr w ramach przygotowywanego polsko-słowackiego projektu z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele: mieszkańców, grup społecznych samorządów lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, w tym rowerowych organizacji pozarządowych związanych z turystyką i...
więcej

08.08.2023 - Oferta pracy

Oferta pracy
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark  Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście, pocztą lub mailem do 28.08.2023 r.   Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych dokumentach.  Ogłoszenie o pracę SK...
więcej

01.08.2023 - Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - Drogi

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie - Drogi
Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021–2027, priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz...
więcej

04.07.2023 - Fundusz Małych Projektów w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

Fundusz Małych Projektów w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027
Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zatwierdził w dniu 27.06.2023 r. projekt Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY dotyczący zarządzania Funduszem Małych Projektów w ramach priorytetu 3. „Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze”. Wartość dofinansowania dla projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 3 878 594,00 EUR, z czego 3 102 875,20 EUR jest przeznaczonych na dofinansowanie małych projektów...
więcej

06.06.2023 - Kolejne ogłoszenia o naborze projektów w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

Kolejne ogłoszenia o naborze projektów w programie Interreg Polska - Słowacja 2021-2027
Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór w trybie konkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy 1. Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego