Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualizacja Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Informujemy, że 26 listopada 2015 r. Komitet Monitorujący Program  Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podjął decyzję o zaakceptowaniu zmian w dokumencie programowym. W Programie wprowadzono następujące zmiany:

-w pkt 5.3, w części opisującej kompetencje państwa członkowskiego, usunięty został fragment dotyczący członkostwa w podkomitecie monitorującym;
-w pkt 5.3, w części opisującej kompetencje Komitetu Monitorującego, usunięto fragment dot. podkomitetu i przeniesiono go do części opisującej projekty parasolowe, dodatkowo fragment ten został przeredagowany, a nazwa „podkomitet monitorujący” została zastąpiona nazwą „komitet ds. mikroprojektów”;
-w pkt 5.3, w części opisującej projekty parasolowe, słowo "trzy", określające liczbę projektów parasolowych, zostało usunięte.

Aktualny dokument programowy (w języku polskim i słowackim) dostępny jest poniżej:

-wersja polska pdf

-wesja słowacka  pdf

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego