Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pracovné konzultačné stretnutie v Poprade

Dňa 21. marca 2012 zorganizovalo Združenie Región „Tatry“ na Mestskom úrade v Poprade konzultačné pracovné stretnutie v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Prítomní členovia Združenia Región „Tatry“ a zástupcovia štátnej a verejnej správy boli podrobne informovaní o aktivitách projektu. Všetkým účastníkom konzultačného pracovného stretnutia bol k dispozícii taktiež návrh Dohovoru o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ručením obmedzeným. Ohľadom Stanov EZÚS TATRY s r.o. v súčasnosti prebiehajú rokovania. Venuje sa im dostatočná pozornosť. EZÚS je šanca ako dať Euroregiónu „Tatry“ inú váhu a posunúť slovensko-poľskú spoluprácu dopredu.

Konzultačné pracovné stretnutie sa koná v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva