Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Aktuality

20.11.2018 - Konferencia s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“

Konferencia s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás pozýva k účasti na konferencii s názvom „EZÚS TATRY ako nástroj pre rozvoj a posilnenie regionálnej medzinárodnej spolupráce“ a na študijnej návšteve, ktoré sa budú konať dňa 29. – 30. 11. 2018 V roku 2018 uplýva 5 rokov od založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY Zväzkom Euroregión „Tatry“ z poľskej strany a Združením Euroregión „Tatry“ zo slovenskej strany. Bol to...
čitaj viac

10.10.2018 - Školenia pre zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“

Školenia pre zamestnancov samosprávnych orgánov z územia Euroregiónu „Tatry“
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY Vás srdečne pozýva na bezplatné školenia v rámci cyklu „Cezhraničné aspekty práce v jednotkách územnej samosprávy na poľsko-slovenskom pohraničí – odborné zdokonaľovanie“
čitaj viac

26.09.2018 - Súťaž „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ – internetové hlasovanie

Súťaž „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“ – internetové hlasovanie
Ďakujeme za zaslane prihlášky na súťaž! Do súťaže ste zaslali 163 fotografií. Spomedzi fotografií, ktoré vyhovovali požiadavkám, porota vybrala 22 fotografií – teraz môžete na ne hlasovať v internete. Hlasovanie trvá do 5. októbra! Udostępnij: 12 fotografií, ktoré získajú najviac hlasov, bude zverejnených vcyklistickom kalendáriCesty okolo Tatier na rok 2019.Autori 3 najlepších fotografií získajú vecné ceny. Uvádzame 22 finálových fotografií, ktoré...
čitaj viac

14.09.2018 - Bezplatný kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry"

 Bezplatný kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry"
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY začína kurz poľského jazyka pre zamestnancov miestnych samospráv - členov Euroregiónu "Tatry", ktorí sa každodenne podieľajú na aktivitách súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou, prípravou, realizáciou a vyúčtovaním poľsko-slovenských projektov.
čitaj viac

22.08.2018 - FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ!

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ!
Radi fotografujete? Staňte sa fotografom Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier!
čitaj viac

25.01.2018 - Prezentacia Cesty okolo Tatier počas XXIV. Medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018

Prezentacia Cesty okolo Tatier počas XXIV. Medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018
 V dňoch 25. – 28. 01. 2018 bude „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier“ prezentovaná počas XXIV. Medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018. Pozývame Vás do haly B1, k stánku č. 311. Odprezentujeme poľsko – slovenský projekt výstavby cyklistických trás okolo Tatier, týkajúci sa zrealizovaných investičných etáp a vybudovanej infraštruktúry pre cyklistov, prebiehajúce práce a  ďalšie prípravy na zväčšovanie...
čitaj viac
First 1 2 3 4 5 6 ... 14 Last
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva