Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Pracovné stretnutie v Liptovskom Mikuláši

Dňa 18. apríla 2012 sa v Liptovskom Mikuláši konalo stretnutie v rámci realizácie projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Spolupredsedovia slovensko-poľskej Komisie vo veci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Štefan Bieľak a Bogusław Waksmundzki informovali o stave prípravy založenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY a predstavili harmonogram ďalších aktivít vo veci založenia EZÚS. Oficiálne bolo prezentované logo Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY. Pracovné stretnutie bolo zakončené tlačovou konferenciou.

Pracovné stretnutie a tlačová konferencia sa konali v rámci projektu Od Euroregiónu „Tatry“ k Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Logo EZÚS pdf

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva