Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Zapytania ofertowe

14.03.2019 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr na terenie Polski (2 wydarzenia) oraz Słowacji (2 wydarzenia), w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A...
więcej

24.09.2018 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczących przygotowania i przeprowadzenia cyklu 10 szkoleń dla pracowników polskich i słowackich samorządów przygranicznych, w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach...
więcej

27.07.2018 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji transgranicznej kampanii medialnej o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji transgranicznej kampanii medialnej o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenie transgranicznej kampanii medialnej w Polsce i na Słowacji o „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz pograniczu polsko-słowackim, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z...
więcej

12.02.2018 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów języka polskiego i słowackiego

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów języka polskiego i słowackiego
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia kursu języka polskiego i kursu języka słowackiego w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”.   Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach: - Zapytanie ofertowe  - zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 – Wzór wykazu usług, w którym...
więcej

11.12.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania spersonalizowanych gadżetów promocyjnych Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania spersonalizowanych gadżetów promocyjnych Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania oraz dostawy personalizowanych gadżetów promocyjnych.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020....
więcej

31.10.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewodników oraz map Szlaku wokół Tatr

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewodników oraz map Szlaku wokół Tatr
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym druku wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza, wydanych  w formie papierowej.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy...
więcej
pierwsza 1 2 3 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego