Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Zapytania ofertowe

08.02.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli biurowych

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli biurowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy mebli biurowych w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty należy składać do dnia 15.02.2017 r. godz. 15.00. W...
więcej

08.02.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty należy składać do dnia...
więcej

05.05.2016 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.   Podstawowe informacje na temat zamówienia: w projekcie...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego