Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Zapytania ofertowe

24.05.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic i tabliczek informacyjnych

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic i tabliczek informacyjnych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania i dostawy: 1) tablic informacyjnych wolnostojących wraz ze słupkiem mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie, 2) tabliczek informacyjnych dla projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia został...
więcej

02.05.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące budowy, uruchomienia i obsługi technicznej interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowej

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące budowy, uruchomienia i obsługi technicznej interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny budowy, uruchomienia i obsługi technicznej interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowe służącej przeprowadzeniu kursu "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce" w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...
więcej

08.02.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty należy składać do dnia...
więcej

08.02.2017 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli biurowych

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli biurowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy mebli biurowych w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty należy składać do dnia 15.02.2017 r. godz. 15.00. W...
więcej

04.05.2016 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania analizy finansowo-ekonomicznej
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A PL-SK 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.   Podstawowe informacje na temat zamówienia: w projekcie...
więcej
pierwsza 1 2 3 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego