Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

PROJEKTY

14.06.2019 - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III
     Do 2020 roku Historyczno – kulturowo - przyrodniczy Szlak wokół Tatr wzbogaci się o atrakcyjną infrastrukturę dla rowerzystów. Powstaną także kolejne kilometry ścieżek rowerowych po polskiej i słowackiej stronie granicy. Umowę z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na realizację projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 podpisała w dniu 1 lutego 2019 r. Agnieszka Pyzowska...
więcej

18.05.2018 - Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia

Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia
Mikroprojekt stanowi kolejny etap budowy wspólnego, polsko-słowackiego produktu turystycznego jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Realizację działań projektowych w ramach mikroprojektu pt. Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia zaplanowano od 01.05.2018 r.  do 31.10.2019 r. W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Wartość mikroprojektu wynosi 97.360,65 EUR w tym...
więcej

04.04.2019 - Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej
Od 1 kwietnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Wzmacnianie potencjału rozwojowego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 117.200,00 zł z czego 75%, czyli  87.900,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministerstwo...
więcej

08.05.2017 - Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY
W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.     W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem" przeznaczone dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej...
więcej

06.07.2018 - EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od czerwca do listopada 2018 r. Partnerem w projekcie jest Gmina Czarny Dunajec.       Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY stanowi narzędzie wspólnej realizacji przez polskich i słowackich partnerów (samorządy, instytucje) polityki...
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego