Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

PROJEKTY

18.05.2018 - Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia

Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia
Mikroprojekt stanowi kolejny etap budowy wspólnego, polsko-słowackiego produktu turystycznego jakim jest Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Realizację działań projektowych w ramach mikroprojektu pt. Szlak wokół Tatr – tyle do odkrycia zaplanowano od 01.05.2018 r.  do 30.11.2018 r. W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Wartość mikroprojektu wynosi 97.360,65 EUR w tym...
więcej

08.05.2017 - Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY

Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY
W latach 2016-2018 EUWT TATRY przygotowało dla pracowników administracji samorządowej cykl komplementarnych działań edukacyjnych, które mają rozwijać kompetencje kluczowe takie jak: kompetencje miękkie, wiedza specjalistyczna i znajomość języka sąsiadów.     W listopadzie 2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem" przeznaczone dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej...
więcej

06.07.2018 - EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od czerwca do listopada 2018 r. Partnerem w projekcie jest Gmina Czarny Dunajec.       Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY stanowi narzędzie wspólnej realizacji przez polskich i słowackich partnerów (samorządy, instytucje) polityki...
więcej

23.09.2016 - Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej

Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej
Projekt pt. Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od lipca do listopada 2016 r.       Potrzeba jego realizacji stanowi konsekwencję  braku form bezpośredniego i kompleksowego wsparcia realizacji współpracy transgranicznej przez władze regionalne i krajowe,co hamuje rozwój tej współpracy. Stąd celem projektu jest...
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego