Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Prezentacja na temat Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbył się XXI Kongres Związku Euroregion "Tatry". W trakcie spotkania została zaprezentowana informacja na temat roli Euroregionu „Tatry” w realizacji funduszu małych projektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekty na pograniczu polsko-słowackim będa wdrażane w ramach trzech projektów parasolowych zarządzanych przez Euroregion Beskidy, Euroregion "Tatry" oraz Euroregion Karpacki. Na realizację tych projektów przeznaczona została kwota 23,25 mln EUR. Związek Euroregion "Tatry" wraz z partnerami słowackimi (Wyższa Jednostka Terytorialna w Żylinie, Wyższa Jednostka Terytorialna w Preszowie) będzie wdrażał największy projekt parasolowy o wartości ponad 8 mln. EUR. W ramach nowej perspektywy finansowej dofinansowanie dla mikroprojektów  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wartości projektu, a z budżetu państwa 5%.  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Rola Euroregionu "Tatry" w realizacji FMP w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020  pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego