Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Pierwszy numer newslettera Euroregionu "Tatry" już dostępny!

 

 

 

Euroregion Tatry ma swój newsletter! Właśnie ukazał się pierwszy numer miesięcznika wydawanego przez Euroregion "Tatry".

Newsletter Euroregionu "Tatry" to źródło ciekawych i przydatnych informacji dla osób zainteresowanych współpracą transgraniczną na pograniczu polsko-słowackim. Czytelnicy znajdą w nim garść najświeższych informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nie zabraknie także odpowiedzi na pytania nurtujące potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Na łamach bieżącego numeru swojego miesięcznika Euroregion "Tatry" prezentuje korzyści, jakie daje realizacja małych projektów we współpracy podmiotów z Polski i ze Słowacji. Z tego numeru m.in mieszkańcy pogranicza i pracownicy  jednostek samorządu terytorialnego zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie edukacji specjalistycznej i zawodowej moga dowiedzieć się więcej na temat realizowanego od maja 2017 przez EUWT TATRY mikroprojektu pt. "Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY".

 Newsletter jest bezpłatny, dostępny w wersji elektronicznej.Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego