Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Organy statutowe

EUWT TATRY jako odrębna osoba prawna posiada następujące organy: Zgromadzenie, Dyrektora i Radę Nadzorczą.

Zgromadzenie

Zgromadzenie jest najwyższym organem Ugrupowania i składa się z 14 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 7 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”.
 
Zgromadzenie EUWT TATRY tworzą:

Štefan Bieľak - Przewodniczący Zgromadzenia, Burmistrz Miasta Spiska Bela
Antoni Karlak - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry", Wójt Gminy Jabłonka
Juraj Bernaťák – Burmistrz Miasta Trstena
Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
Lucia Cukerová – Radna Miasta Liptowski Mikulasz
Igor Čombor – Burmistrz Miasta Rużomberok
Ján Ferenčak – Przewodniczący Rady Združenia Euroregión „Tatry”, Burmistrz Miasta Kieżmark
Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne
Jacek Lelek – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”
Peter Petko - przedstawiciel Miasta Spiska Nowa Wieś
Ľuboš Tomko – Burmistrz Miasta Stara Lubowla
Bogusław Waksmundzki - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Dyrektor

Organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje działalnością Ugrupowania oraz podejmuje działania w jego imieniu jest Dyrektor. Podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku Dyrektorem Ugrupowania wybrano panią Agnieszkę Pyzowską, pracownika biura Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, która jest koordynatorem projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
 


Rada Nadzorcza

Organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru jest Rada Nadzorcza, która składa się z 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 3 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”.
 
Zgromadzenie Ugrupowania na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2013 r. wybrano członków Rady Nadzorczej:

Edward Tybor - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
Ján Blcháč – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz
Adam Sawina - przedstawiciel Gminy Raba Wyżna
Adriana Sedláková – Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Urzędu Miasta Kieżmark
Jozef Švagerko - Burmistrz Miasta Poprad
Władysław Wnętrzak – Wójt Gminy Rytro

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego