Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Nabory

19.05.2015 - Nabór na koncepcje projektów flagowych w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Nabór na koncepcje projektów flagowych w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
Informujemy, że w dniu 18 maja br. Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie ogłosił nabór na koncepcje projektów flagowych w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór potrwa do dnia 31 sierpnia 2015 r.
więcej

16.02.2015 - Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa
Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest dwuetapowy. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki...
więcej

22.06.2015 - Pierwszy nabór w programie Interreg Europa

Pierwszy nabór w programie Interreg Europa
Pierwszy nabór wniosków w programie Interreg Europa, zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego, odbędzie się w dniach  22 czerwca - 31 lipca 2015 roku.
więcej

10.12.2015 - Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK
Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja na 2016 rok. Dokument obowiązuje od 2 grudnia 2015 r.
więcej

26.01.2016 - Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
26 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Kwalifikowalne będą wyłącznie...
więcej

06.04.2016 - Drugi nabór wniosków Interreg Europa

Drugi nabór wniosków Interreg Europa
Informujemy, że od dnia 05.04.2016 do dnia 13.05.2016 trwa drugi nabór wniosków w Programie Interreg Europa.
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego