Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Galeria

15.09.2011 - Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja
W dniach 14-15 września 2011 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Miastem Nowy Targ zorganizowali  międzynarodową konferencję pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego. W konferencji wzięli udział eksperci z Komitetu Regionów, Stowarzyszenia...
więcej

14.09.2011 - Widowisko muzyczne - koncert promocyjny "Łączą nas Tatry"

Widowisko muzyczne - koncert promocyjny "Łączą nas Tatry"
Wieczorem 14 września 2011 r. na nowotarskim rynku odbyło się widowisko promocyjne pt. "Łączą nas Tatry", które stanowiło imprezę towarzyszącą międzynarodowej konferencji "Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej". Reżyserem widowiska był Jerzy Zoń, dyrektor eksperymentalnego Teatru KTO z Krakowa, znany z realizacji licznych spektakli teatralnych i ulicznych, w tym m.in. wielkiego widowiska plenerowego z okazji 650-lecia Nowego Targu w...
więcej

14.10.2011 - Wizyta studyjna podczas 9. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYSays

Wizyta studyjna podczas 9. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYSays
W dniach 10-14.10.2011 r. członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, której współprzewodniczą: Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Štefan Bieľak, członek Rady Združenia Region „Tatry”, działającej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego...
więcej

20.12.2011 - Wizyta w słowacko-węgierskim EUWT Ister-Granum

Wizyta w słowacko-węgierskim EUWT Ister-Granum
W dniach 7-9 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu "Tatry" przebywali z wizytą w słowacko-węgierskim Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej Ister-Granum. Jest to jedno z pierwszych w Europie EUWT, które powstało już w 2008 roku. Jego siedziba mieści się w Ostrzyhomiu.
więcej

30.08.2012 - Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry" i warsztaty informacyjne na temat EUWT

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry" i warsztaty informacyjne na temat EUWT
W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry”. W ramach Kongresu odbyły się warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, podczas których zaprezentowano i szczegółowo przeanalizowano projekty Konwencji i Statutu EUWT TATRY. Kongres jednogłośnie przyjął uchwałę o przystąpieniu Związku Euroregion „Tatry” do Europejskiego...
więcej

14.08.2013 - Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY
W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku podpisano Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Region "Tatry" Jozef Ďubjak podpisali Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY, podczas którego ukonstytuowały się władze Ugrupowania: Zgromadzenie, Dyrektor i Rada Nadzorcza.
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego