Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

EUWT TATRY z o.o.

15.09.2013 - Kalendarium utworzenia EUWT TATRY

Kalendarium utworzenia EUWT TATRY
W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Nowym Targu Związek Euroregion "Tatry" i Stowarzyszenie Region "Tatry" podpisały Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Następnie w Kieżmarku podpisano Statut Ugrupowania. Podpisanie tych dwóch dokumentów poprzedziły kilkuletnie prace nad utworzeniem tego wspólnego, polsko-słowackiego podmiotu prawnego.
więcej

15.09.2013 - Cele i zadania

Cele i zadania
Celem EUWT TATRY jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej dla wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej obszaru działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Zadania EUWT TATRY koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu i realizacji projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu...
więcej

15.09.2013 - Obszar działania

Obszar działania
Terytorium, na którym EUWT TATRY realizuje swoje zadania, obejmuje obszary: 1) w Rzeczypospolitej Polskiej: województwa małopolskiego, 2) w Republice Słowackiej: powiatów (okresów): Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa w Kraju Preszowskim; Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín w Kraju Żylińskim oraz Spišská Nová Ves w Kraju Koszyckim.
więcej

15.09.2013 - Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty
EUWT TATRY swoje funkcjonowanie opiera na Konwencji podpisanej przez Związek Euroregion „Tatry” i Stowarzyszenie Region „Tatry” w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Nowym Targu i Statucie podpisanym w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku.
więcej

15.09.2013 - Kontakt

Kontakt
Siedzibą statutową Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY jest Nowy Targ.  
więcej

15.09.2013 - Organy statutowe

Organy statutowe
EUWT TATRY jako odrębna osoba prawna posiada następujące organy: Zgromadzenie, Dyrektora i Radę Nadzorczą.
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego