Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

Projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od czerwca do listopada 2018 r.

 

 

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY stanowi narzędzie wspólnej realizacji przez polskich i słowackich partnerów (samorządy, instytucje) polityki zagranicznej na poziomie samorządowym i obywatelskim. W 2018 roku mija 5 lat od utworzenia EUWT TATRY jako pierwszego takiego podmiotu na granicach Polski z udziałem euroregionu i zarejestrowania go przez MSZ. Te 5 lat wydaje się odpowiednim momentem do podsumowania pewnego etapu, wyciągnięcia wniosków i wytyczenia kolejnych celów i planów. Dlatego podczas międzynarodowej konferencji połączonej z wizytą studyjną zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Ugrupowania, realizowane przedsięwzięcia i działania, możliwości jakie daje osobowość prawna prawa europejskiego, wykorzystanie potencjału tego podmiotu prawnego. Debata na temat roli i potencjału EUWT w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznejodbędzie się z udziałem zaproszonych przedstawicieli polskich i słowackich władz regionalnych i centralnych, instytucji związanych z polsko-słowacką współpracą transgraniczną, euroregionów i EUWT, przedstawicieli Komitetu Regionów, którzy bezpośrednio odpowiadają za monitorowanie działalności Ugrupowań, środowisk opiniotwórcze z Polski i Słowacji. Zaplanowano również prezentację specjalnie opracowanej w ramach projektu analizy na temat potencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+. Działaniom tym towarzyszyć będą działania promocyjne i informacyjne.  

 

Projekt zakłada realizację dwóch głównych zadań:

  • Dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat roli EUWT TATRY i innych Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej z udziałem polskich podmiotów we wzmacnianiu współpracy międzynarodowej wraz z wizytą studyjną
  • Promocji współpracy transgranicznej jako istotnego komponentu polityki zagranicznej państwa - opracowany i wydany zostanie folder informacyjny na temat współpracy transgranicznej, opublikowane artykuły prasowe, wykonane materiały promocyjne, konferencja i wizyta studyjna zostaną zgłoszone jako wydarzenie lokalne w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018 organizowanego przez Komisję Europejską.

 

W wyniku realizaji tych zadań promowane będzie współdziałanie na poziomie samorządowym pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami i podmiotami w ramach EUWT TATRY, wzmacnione zostanie spostrzeganie pozycji Polski jako aktywnego uczestnika wspólnych polsko-słowackich inicjatyw i projektów regionalnych, a także podkreślone zostanie wykorzystanie potencjału EUWT jako narzędzia wspólnej realizacji przez partnerów na polsko-słowackim pograniczu priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie samorządowym.      

                                                             logo MSZ i euwt     Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego