Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Partnerzy projektu:

Podziel się z innymi:

Aktywny wypoczynek-bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami

Ze względu na dużą popularność i pozytywne opinie użytkowników Szlaku wokół Tatr oraz trwającą jego rozbudowę istnieje potrzeba systematycznej i zaplanowanej promocji, która pozwoli wypromować ofertę turystyczną opartą na tak popularnej w Małopolsce formie turystyki rowerowej oraz przyciągnąć  do Małopolski jeszcze więcej turystów. Tego typu działania służące  rozwojowi i promocji Szlaku wokół Tatr – markowego produktu turystyki rowerowej jako atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu i poznawania Małopolski,  realizowane będą przez EUWT TATRY od czerwca do września 2017 roku w ramach projektu pt. Aktywny wypoczynek-bezpieczne zwiedzanie, czyli na rowerze pod Tatrami.

Zaplanowane w ramach projektu następujące działania są skoncentrowane na promowaniu i udostępnianiu oferty turystyki rowerowej, która dzięki swojej powszechnej dostępności pozwala aktywizować mieszkańców i turystów w Małopolsce, angażować ich w poznawanie regionu i spędzanie wolnego czasu na rowerze:

  • Wydanie foldera informacyjnego o turystyce rowerowej na Szlaku wokół Tatr oraz atrakcjach regionów, przez które prowadzą jego trasy.

Folder wydany zostanie w języku polskim, słowackim i angielskim, tak aby dostępny był dla jak najszerszego grona turystów w nakładzie 4000 egz. Publikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie do organizacji turystycznych, organizatorów imprez rowerowych, samorządów, uczestników niniejszego projektu itp. Ponadto wersja elektroniczna foldera zamieszczona zostanie w Internecie.

  • Realizacja przewodnika filmowego po trasach rowerowych na Szlaku wokół Tatr.

Ok. 10-minutowy film prezentować będzie ofertę turystyczną oraz regiony przez które prowadzi Szlak wokół Tatr.

Przewodnik będzie 5-krotnie emitowany w ogólnopolskich kanałach TVP3, TVP Kraków oraz TVP Polonia (średnia oglądalność wynosi ok. 250 tys. osób), a także w internetowych kanałach youtube czy onet.tv. Ponadto powstanie 2-3-minutowa wizytówka filmowa z krótkim tekstem informacyjnym na ogólnopolski portal podroze.onet.pl (planowane jest zamieszczenie tam dwóch takich fragmentów audycji w formie wizytówek filmowych).

Dzięki realizacji zaplanowanych działań mieszkańcy i turyści zostaną zachęceni do odkrywania Małopolski i poznawania niepowtarzalnych miejsc o walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych ma rowerze.  Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego (folder informacyjny, filmowy przewodnik po Szlaku wokół Tatr) przyczynią się do promowania uprawiania w Małopolsce turystyki aktywnej, przyjaznej dla środowiska i zdrowego spędzania wolnego czasu na rowerze na Szlaku wokół Tatr z przyjaciółmi i rodziną.

Całkowita wartość projektu wynosi 19.000 zł, z czego 15.000 (78,95% ) stanowi dotacja przekazana przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

MałopolskaGościnna_logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego